Algemene voorwaarden

VILLE FLEURIE (VF) is een abonnement service.
Door te bestellen begrijp je dat je intekent voor een doorlopende afleverdienst, 4 seizoenen per jaar
en dit voor minimaal 4 opeenvolgende leveringen. De seizoenen zijn als volgt bepaald :
– Lente : half februari tot half mei (3 maanden)
– Zomer : half mei tot half september (4 maanden)
– Herfst : half september tot half december (3 maanden)
– Winter : half december tot half februari (2 maanden)
Als je een levering wenst over te slaan, of je abonnement wenst op te zeggen, stuur ons een mail via
hello@villefleurie.be.

Wijzigingen of opzeggingen moeten gebeuren uiterlijk 14 dagen voor de start van het nieuwe seizoen
en dit is pas mogelijk na de eerste 4 leveringen.

VF besteedt zeer veel aandacht aan de kwaliteit van de planten. Mocht je onverhoopt toch niet
tevreden zijn, of mocht er zich een probleem voordoen met een of meerdere planten, neem dan
contact met ons op en we zoeken een oplossing. Vanaf veertien dagen na levering kunnen wij geen
klachten meer aanvaarden.

Onze planten zijn levende materie. Bij aanplant en levering staan ze nog in knop, maar ze groeien
snel uit tot volwassen planten vol bloemen. Daarvoor gunnen we ze bij het begin dan ook genoeg
plaats. VF zorgt voor een goede start met gezonde potgrond en langwerkende voedingsstoffen en
water absorberende korrels. Ze hebben echter ook liefdevolle aandacht nodig om ze levend en
gezond te houden. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor planten die afsterven door te
weinig of te veel water, of door andere omstandigheden die buiten onze controle vallen.

VF begrijpt dat er iets kan misgaan met de bloembak, door schade, diefstal of vandalisme.
In de waarborg van 20 € is één gratis vervanging voorzien. Bij de tweede keer dat de bak beschadigd
of verloren is, zal opnieuw 20 € waarborg aangerekend worden. De bloembak wordt voorzien in huur
en blijft eigendom van VF tot je het abonnement opzegt.

De plaatsing van de bakken is jouw verantwoordelijkheid.
VF is niet verantwoordelijk mochten de bloembakken schade veroorzaken aan je raam of eigendom.
De vensterbanken moeten groot genoeg en vlak genoeg zijn om de bakken te plaatsen en deze
moeten regelmatig gecontroleerd worden om zeker te zijn dat alles veilig staat. Wij raden aan om ze
bij uitzonderlijke weersomstandigheden (zware wind, storm, strenge vorst, hittegolf, etc) in
veiligheid te plaatsen.

VF is niet verantwoordelijk voor ongevallen, al dan niet met lichamelijke schade aan jou of anderen,
ten gevolge van het plaatsen van de bloembakken.

De prijs bij intekening ligt vast per 4 seizoenen.
Eventuele prijsaanpassingen zijn mogelijk, per jaar, en worden een maand vooraf meegedeeld.

Om de veiligheid van je gegevens te garanderen lopen de betalingen over het betaalplatform van
Mollie. Zolang je abonnement actief is, verbind je je ertoe om voor elke levering te betalen. Je staat
VF toe om per seizoen het corresponderende bedrag via je rekening of kaart te laten afhouden.

De gecommuniceerde prijs is inclusief levering in Gent en randgemeenten.
Voor andere adressen wordt het transport afgerekend volgens de afgesproken tarieven.

VF kan geen vaste leverdatum of -uur garanderen, tenzij uitdrukkelijk afgesproken.

Als je verhuist, laat het ons dan weten per mail. Leveringen op verkeerde adressen worden niet
vergoed of terugbetaald, tenzij de adreswijziging twee weken voor levering werd doorgegeven.

Voor maatwerkprojecten die buiten het abonnement vallen zullen afzonderlijke afspraken gemaakt
worden.